4G VinaPhone - Mạng di động hàng đầu Việt Nam 2019

ĐĂNG KÝ 4G Tốc độ không ngờ

Tốc độ nhanh gấp 7 - 10 lần so với 3G
Cài đặt nhanh chóng, sử dụng dễ dàng
Thoải mái lướt web,Facebook hoặc xem Youtube
Tầm phủ sóng rộng cho thoải mái bạn trải nghiệm

Các gói 3G Vinaphone

( Trọn gói chỉ từ 50.000đ - Sử dụng trên mạng 3G/4G )

 • MAX
 • 3.8GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • MAXs
 • 4 Gbtốc độ cao
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • MAX70
 • 3.8Gbtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • MAX100
 • 5.8Gbtốc độ cao
 • 100.000 đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • MAX200
 • 15GBtốc độ cao
 • 200.000 đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • MAX300
 • 30Gbtốc độ cao
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • M10
 • 200MBtốc độ cao
 • 10.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • M25
 • 600 MBtốc độ cao
 • 25.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết

Các gói 4G Vinaphone

 • MAX
 • 3.8GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • MAXs
 • 4 Gbtốc độ cao
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • MAX70
 • 3.8Gbtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • BIG70
 • 4.8 GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • BIG120
 • 12GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • BIG90
 • 7Gbtốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • BIG200
 • 22 Gbtốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • BIG300
 • 36 Gbtốc độ cao
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • SPEED79
 • 2 GBtốc độ cao
 • 79.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • SPEED199
 • 6 GBtốc độ cao
 • 199.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • SPEED299
 • 10 GBtốc độ cao
 • 299.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết

Các gói EZCOM Vinaphone

 • D500
 • 4GBtốc độ cao
 • 500.000đ
 • 12 tháng
Chi Tiết
 • D250
 • 3 GBtốc độ cao
 • 250.000đ
 • 6 tháng
Chi Tiết
 • D70
 • 6 GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • DMAX200
 • 20GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • DMAX100
 • 9GBtốc độ cao
 • 100.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • DMAX
 • 5GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • EZMAX300
 • 30 GBtốc độ cao
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • EZMAX200
 • 20 GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết

© 3g-vinaphone.com All rights reserved.